Themacafé Zorg en Samenleving

20 juni 2023

Dinsdag 20 juni organiseert Progressief Woerden een themacafé over de toekomst en toegankelijkheid van de zorg in Woerden.
Aanvang 20.00 uur
In de bibliotheek het Groene Hart, Meulmansweg 27, Woerden

De toegankelijkheid van de zorg, ook in Woerden, staat onder druk. Dat komt onder andere door een steeds ouder wordende bevolking, veranderende leefstijl en vaker complexe gezondheidsproblementatiek enerzijds en een te kort aan gezondheidszorg medewerkers anderzijds. Dat vraagt om breder denken over andere oplossingen als het gaat om de toekomst van onze gezondheidszorg. Landelijk zijn er ontwikkelingen die kansen bieden zoals het “Gezond & Actief Leven Akkoord" (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA).  Beide dringen aan op bredere samenwerking zowel regionaal als ook op hele andere gebieden binnen onze gemeente. Denk aan wonen, werk, onderwijs, leefomgeving, sport en cultuur.

Daarom organiseert Progressief Woerden een themacafé om deze kansen te verkennen in onze gemeente op alle gebieden om te zorgen en te borgen dat er toekomst is voor een ‘gezonde’ Woerdense samenleving.

De avond is toegankelijk voor iedereen. Graag wel vooraf aanmelden via bijeenkomst@progressiefwoerden.nl

 

Programma

20.00 uur -

Welkom en introductie op aanleiding, doel en opzet van het themacafé

Een drietal korte inleidingen door:

  • Annet Bolsenbroek, strategisch adviseur Zilveren Kruis met als aandachtsgebied gemeenten. Vanuit het Rijk wordt de noodzaak gezien om breder naar zorg te kijken en ook vooral regionaal de samenwerking op te zoeken als gemeenten en zorgaanbieders. Annet gaat in op de kansen die er zijn om in deze samenwerking op andere manieren zorg te bieden en daarbij ook complexe vraagstukken in de samenleving op te pakken.
  • Anouk Morgenster, adviseur gezondheidsbevordering volwassenen en jeugd van GGD Regio Utrecht. Het landelijk afgesloten Gezond Leven Akkoord (GALA) zet in op en actief en gezond leven met een sociale basis. Anouk vertelt hoe dit een enorme stimulans kan zijn op het gebied van preventie.
  • Gert-Jan van Breukelen, huisarts en bestuurslid HAGRO (huisartsengroep Woerden) en Woerden Gezond (samenwerkingsverband van huisartsen en andere primaire zorg). Wat zijn volgens onze lokale huisartsenzorg de grote uitdagingen voor de gezondheidszorg in Woerden en hoe kunnen zorgaanbieders hier nu al proactief in handelen als zorgaanbieders in Woerden. En ook: welke kansen zou je nog meer kunnen verkennen in onze gemeente?

Dialoog

  • Na deze inleidende woorden gaan we aan thematafels (world café) in dialoog over uitdagingen in Woerden op het gebied van zorg (welke behoeften en vragen leven er in onze gemeente) en vooral welke kansen we zien op allerlei gebieden. We zoeken daarbij ook buiten de gebaande paden. Hoe kunnen we werken aan een gezond Woerden als het gaat om wonen, om onze leefomgeving, onze leefstijl, onze sociale netwerken, vrije tijd, cultuur. Kortom: wat kunnen wijzelf in ons leven en onze omgeving doen. Aan iedere thematafel zit een gespreksleider (host) en inzichten worden genoteerd.
  • Na de thematafels delen we de belangrijkste inzichten en conclusies en vragen Mariette Pennarts (wethouder zorg) om een reactie te geven op deze inzichten.

22.00 uur: Afronding


Deel dit artikel


Volledige agenda