Themacafé over burgerberaad

27 september 2023

Een goede democratie werkt alleen als burgers voldoende invloed kunnen hebben op wat er in de politiek wordt besloten. Dat geldt op nationaal, provinciaal en lokaal niveau. Lokaal hebben we uiteraard de gemeenteraden als institutionele vorm van volksvertegenwoordiging.

Progressief Woerden vindt het belangrijk dat iedereen niet alleen binnen de gemeenteraad maar ook daarbuiten kan meedoen aan de politiek en een stem kan laten horen. Een burgerberaad over een onderwerp waarover de gemeenteraad besluiten gaat nemen kan daarvoor een goede vorm zijn, maar er zijn ook andere vormen mogelijk.

Daarom organiseren we een themacafé over dit onderwerp op woensdag 27 september 2023 om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in Podium Bredius, Burgemeester H.G. van Kempensingel 31 in Woerden. Hieronder lees je het programma.

Met twee gastsprekers en een concrete discussie belooft dit een interessante en boeiende avond te worden. Wij verwachten veel belangstelling, dus wees er snel bij!

Aanmelden kan via bijeenkomst@progressiefwoerden.nl

Programma
19.30 uur Inloop, koffie/thee

20.00 uur Welkom en uitleg van het programma
door Coby Franken, fractievoorzitter Progressief Woerden

20.05 uur Introductie: welke vormen van burgerparticipatie zijn er zo
al? Presentatie van Peter van Hoesel, emeritus-hoogleraar toegepast
beleidsonderzoek bij de EUR en medeauteur van het boek ‘Burgerparticipatie in het openbaar bestuur’ (2023).
Gelegenheid om vragen te stellen

20.30 Ervaringen in Zeist
Toelichting door fractievoorzitter Roel van Nieuwstadt van GroenLinks Zeist
Gelegenheid om vragen te stellen

20.50 uur Koffie/theepauze

21.00 uur Discussie
Eerst in kleine groepen, daarna plenair.
De discussie gaat over drie vragen:

  1. Is in Woerden een burgerberaad de beste vorm van burgerparticipatie of kunnen er meerdere vormen naast elkaar zijn?
  2. Wat zijn hiervoor goede politieke thema’s in Woerden?
  3. Hoe kunnen we een initiatief vanuit Progressief Woerden het beste vorm geven, vanuit de fractie in de gemeenteraad, vanuit een burgerinitiatief, of een mengvorm van beide?

Beoogde uitkomst: een keuze voor een politiek thema, een keuze voor de beste vorm(en) en een keuze voor een soort initiatief.

22.00 Afsluiting en napraten met borrel en hapjes

 

 


Deel dit artikel


Volledige agenda