Human Library (Mensenbieb)

25 november 2017

Dit najaar halen we samen met de plaatselijke bibliotheek en met steun van het Cultuurplatform en de gemeente Woerden een hele bijzondere collectie naar Woerden halen. De Human Library, inmiddels zowel in de hele wereld als nu ook in Nederland een steeds bekender concept. Ook in Woerden zijn heel bijzondere mensen met bijzondere verhalen. wij geloven dat door verhalen te delen en van elkaar te leren we bijdragen aan een sociale en duurzame samenleving. Dat is waarom we dit als Progressief Woerden willen organiseren.


De Mensenbieb is een bibliotheek van mensen. Bij deze bibliotheek ‘leen’ je levende boeken. De boeken zijn mensen die je normaal niet zo snel zou spreken. Denk aan een transgender, veganist, imam of vluchteling. Iemand die afwijkt van de ‘norm’ en daardoor de kans loopt anders benaderd, buitengesloten of gediscrimineerd te worden.

De Mensenbieb brengt mensen letterlijk met elkaar in gesprek en draagt daardoor bij aan verbinding en meer wederzijds begrip in onze samenleving. De Mensenbieb is een organisatie zonder winstoogmerk, met als doel een samenleving waarin ieder mens tot zijn recht komt. In de Mensenbieb ontmoet je iemand die je anders niet snel persoonlijk zou spreken. Zoals je in een gewone bibliotheek een boek leent, zo ‘leen’ je in de Mensenbieb een ander mens.
Zonder betaling mag je 20 minuten of een halfuur met hem of haar spreken en de verhalen leren kennen die schuilgaan achter een naam, een woord, een gezicht. Mensenbieb-ontmoetingen kunnen je blik verruimen en werelden openen waar je geen weet van hebt. Sinds 2005 organiseert de Mensenbieb ‘uitleningen’ op steeds wisselende locaties. 

Op 25 november zal de Mensenbieb plaatsvinden in de lokale Bibliotheek Het Groene Hart.

 

Deze activiteit kan plaatsdvinden dankzij steun van het Cultuurplatform Woerden, de lokale Bibliotheek Het Groene Hart en onze moederpartij GroenLinks Woerden

      


 


Deel dit artikel


Volledige agenda