Progressief Woerden Blog

Treurnis bij en om de corporatie

Door Wim van Geelen op 14/05/2013

Corporaties zitten in de problemen. Soms zelf veroorzaakt, soms omdat het Kabinet populair gezegd, de pik op hen heeft. Voorbeeld? De inkomensafhankelijke huurverhoging. Het Kabinet vindt en dat niet helemaal ten onrechte, dat wie een... lees verder


Daar sta je dan met je goeie gedrag.

Door Wim van Geelen op 27/04/2013

Daar sta je dan. De fameuze beginregel van het op grote schaal gewraakt Kroningslied. Daar sta je dan. Als lulletje rozenwater? Als je iets niet van ZKH kan zeggen dan dat. Maar je staat wel te kijk voor een miljard mensen of... lees verder


Reuring in de Raad van Woerden

Door Wim van Geelen op 01/04/2013

Reuring in de raad van Woerden. Normaliter lopen de emoties zelden op in de raad. Er gebeurt weinig opzienbarends. De laatste keer moet dat zijn geweest toen het over de bouw van de parkeergarage ging. Nu al weer 10 jaar geleden. Maar... lees verder


Bruggen slaan tussen kleine scholen

Door Loes Ypma op 30/03/2013

De Partij van de Arbeid vindt dat kleine sterke samenwerkende scholen van onschatbare waarde zijn. Vijf zaken zijn belangrijk: kwaliteit, leefbaarheid, regioplan, bekostiging op basis van leerlingdichtheid met een premie voor... lees verder


Beleids-diarree

Door Progressief Woerden op 29/03/2013

Raadsbreed uitgemeten, een PW' tje van fractievoorzitter Rinus Tersteeg over beleids-diarree. lees verder


Hoopgevende resultaten pilot Sociale Makelaars

Door Progressief Woerden op 26/03/2013

Op 19 maart vond een interessante bijeenkomst plaats over de eerste resultaten van het optreden van sociaal makelaars. Fractielid Gerard Kraaijkamp geeft zijn impressie van deze bijeenkomst weer. Als inwoners van Woerden ondersteuning... lees verder


Pleegkind Yunus van negen jaar

Door Wim van Geelen op 13/03/2013

"Ons" Kamerlid Loes is de laatste week in het nieuws gekomen door zich fel af te zetten tegen Turkije. Pleegzoon Yunus van negen is de aanleiding. Yunus is acht jaar geleden uit huis geplaatst vanwege ouderlijke verwaarlozing. Hij wordt... lees verder


Schaliegas

Door Wim van Geelen op 04/03/2013

Schaliegas was met stip het onderwerp waarover de afgelopen week veel in de pers te doen was. Trouw, de NRC en Vrij Nederland hadden daar uitgebreide artikelen over. In de VS wordt dit gas al op grote schaal gewonnen en dat kan mondiaal... lees verder


Passende opvang voor 'vergeten' kind

Door Loes Ypma op 20/02/2013

In Nederland verblijven ruim dertigduizend kinderen in sobere opvangcentra; dit zijn de 'vergeten' kinderen. Je ziet ze niet. Je hoort ze niet. Door een onveilige of instabiele thuissituatie hebben ze op jonge leeftijd heftige dingen... lees verder


De Woningmarkt losgetrokken?!

Door Wim van Geelen op 15/02/2013

HET politieke onderwerp van de afgelopen week was met afstand natuurlijk de woningmarkt. Na veel vijven en zessen kwam er met behulp van oppositiepartijen D66, ChristenUnie en de SGP (hoe heette dat in het Frans ook weer: bien d’étonner... lees verder


Progressief Woerden op bezoek bij de politie in Woerden.

Door Progressief Woerden op 06/02/2013

Fractieleden Gerard van der Lit en Rinus Tersteeg zijn op 5 februari jl. samen met andere raadsleden op bezoek geweest bij de politie. Naast de leiding waren er vooral ook veel wijkagenten aanwezig, die ons ontvangen hebben en onze... lees verder


Tijdige hulp voor ieder kind

Door Loes Ypma op 01/02/2013

Ik ben bezorgd over het feit dat veel kinderen die direct hulp nodig hebben van Jeugdzorg, deze niet tijdig krijgen. Slechts een op de drie kinderen heeft binnen de wettelijk gestelde termijn van vijf werkdagen contact met een... lees verder


Beeldende kunst in Woerden

Door Wim van Geelen op 18/01/2013

Amsterdam heeft voor de oorlog enkele wethouders gehad die een betekenis hadden die verder ging dan Amsterdam alleen. Zij hadden landelijke betekenis. Namen als die van Wibaut, de Miranda en Boekman zijn tot op de dag van vandaag nog... lees verder


Mijn eerste 100 dagen als Kamerlid

Door Loes Ypma op 31/12/2012

Het is zover; de eerste 100 dagen zitten erop! Na de achtbaan van de campagne en verkiezingen ben ik één van de 38 PvdA Tweede Kamerleden. En het is geweldig, ik ga iedere dag met veel plezier naar Den Haag. De eerste dagen liep ik door... lees verder


Vrijwilligerswerk en grootverdieners

Door Wim van Geelen op 28/12/2012

Raadsleden worden betaald voor het werk dat zij doen, maar als je het “loon” afzet tegen het aantal uren dat het raadswerk kost, dan kan je echt niet van grootverdieners spreken. Die zijn er wel in corporatieland en daar moet een stokje... lees verder


Kijk op het nieuwe jaar van de fractievoorzitter en een korte terugblik op het jaar dat was

Door Progressief Woerden op 14/12/2012

Terugkijken. Voor Progressief Woerden is belangrijk dat we de lasten eerlijk verdelen. Met de huidige crisis zijn dat geen loze woorden. Meer mensen hebben een beroep moeten doen op voorzieningen, de bijzondere bijstand en op... lees verder


Geen vergoeding leerlingenvervoer om geloof.

Door Loes Ypma op 12/12/2012

Gemeenten zouden alleen nog verplicht moeten worden om leerlingenvervoer te betalen voor leerlingen met een handicap. Nu zijn zij nog verplicht dit ook te doen voor leerlingen die vanwege hun geloof naar een andere school willen. Deze... lees verder


Het Glazen Huis

Door Wim van Geelen op 10/12/2012

Serious Request. Gaat het daar nu over? Dat speelt zich immers voor de Kerst af in een Glazen Huis. Dus dat zou kunnen. Maar nee, daar gaat het nu niet over, maar het is wel inspiratiebron geweest voor deze aflevering. Leef je in een... lees verder


Pleeggezinnen hard nodig

Door Loes Ypma op 07/12/2012

In tien jaar tijd is het aantal pleegkinderen verdubbeld. In 2010 werden ruim 24.000 kinderen in pleeggezinnen opgevangen. Pleegzorg Nederland voert dan ook actie om de bijbehorende pleegouders te vinden. Ik steun deze oproep van harte.... lees verder


Kinderen hebben recht op onderwijs

Door Loes Ypma op 23/11/2012

Vandaag, 20 november, vieren we de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Een van die rechten is het recht op onderwijs. De Partij van de Arbeid gunt ieder kind een passende plek in het onderwijs. Hiervoor kan niet genoeg... lees verder