Progressief Woerden Blog

Ook leerbare thuiszitters hebben recht op onderwijs

Door Loes Ypma op 04/07/2014

De PvdA is van mening dat ieder kind, dus ook leerbare kinderen die thuiszitten, recht heeft op onderwijs. Het gaat om kinderen die een ‘burn-out’ hebben van school of die vanwege de vele prikkels geen klassikale les kunnen volgen. De... lees verder


Betere ondersteuning voor slachtoffers van loverboys

Door Loes Ypma op 19/06/2014

De Partij van de Arbeid pleit ervoor dat meisjes die slachtoffer zijn geworden van een loverboy nog betere ondersteuning krijgen om hun leven weer op de rit te krijgen. Deze week spraken we in de Tweede Kamer over de aanpak van... lees verder


Ieder kind verdient een veilig thuis

Door Loes Ypma op 06/06/2014

Helaas zijn er kinderen die wegens omstandigheden niet thuis kunnen wonen. 32.000 van hen leven in sobere opvangcentra. Onderzoek laat zien dat deze kwetsbare groep kinderen veel schade oploopt in hun ontwikkeling. Daarom pleit ik voor... lees verder


Steun voor kind en ouders bij scheiding

Door Loes Ypma op 14/05/2014

Helaas eindigt een derde van de huwelijken in een echtscheiding. De PvdA vindt het van groot belang dat mensen bewust afscheid nemen als partners, maar niet afscheid als ouders. Want hoewel alle ouders het beste voor hun kind willen,... lees verder


Meten van leerwinst goed voor school

Door Loes Ypma op 08/04/2014

Het maximale uit ieder kind halen, dat is het belangrijkste doel van het onderwijs. Maar hoe meet je nu die kwaliteit van het onderwijs? lees verder


Kindermishandeling beter aanpakken

Door Loes Ypma op 03/04/2014

Kindermishandeling is een van de grootste maatschappelijke problemen. Het is dan ook schrikbarend dat bij slechts één op de honderd gevallen waarbij mishandeling daadwerkelijk is vastgesteld, de dader veroordeeld wordt. Om... lees verder


Meer docenten, kleinere klassen

Door Loes Ypma op 02/04/2014

De PvdA vindt dat elk kind het beste onderwijs moet krijgen en voldoende aandacht verdient van de leerkracht. In een te grote klas kan een docent niet goed lesgeven en komen kinderen in de verdrukking. Daarom investeren we onder meer in... lees verder


Het juiste onderwijs voor ieder kind

Door Loes Ypma op 26/03/2014

Deze week staat het passend onderwijs in de schijnwerpers. Een week lang organiseren scholen, onderwijsorganisaties en samenwerkingsverbanden activiteiten om aandacht te vestigen op een grote verandering binnen het onderwijs. Vanaf het... lees verder


Beschouwing op campagne en verkiezingsuitslag

Door Marieke van Noort op 24/03/2014

Nadat we onszelf ons benen uit het lijf gewerkt hebben in de campagne, in de volle overtuiging dat wij het beste verhaal voor Woerden hebben, voelde die ene zetel verlies als een groot verlies. Nu, 5 dagen later, gaat steeds meer het... lees verder


Jeugdzorg als veilige omgeving

Door Loes Ypma op 14/03/2014

Ieder kind verdient het om veilig op te groeien. Soms is het gedrag van een kind zo problematisch (bijvoorbeeld bij extreme agressie) of de omgeving zo onveilig (bijvoorbeeld een meisje dat onder invloed is van loverboys) dat plaatsing... lees verder


Jelle en de rol van zijn geloof binnen Progressief Woerden

Door Jelle IJpma op 07/03/2014

Moeten mensen die geloven beslist op een christelijke of islamitische partij stemmen? Dat was de vraag op een christelijke mannenbijeenkomst. Ik geloof van niet. Volgens mij zou je dan juist bij een progressieve partij uit moeten komen.... lees verder


Oordeel leraar belangrijker dan Cito-toets

Door Loes Ypma op 11/02/2014

Voor 164.500 kinderen is het een spannende week: ze maken de Cito-toets. Deze toets biedt leraren een kans om nog eens te kijken of het advies wat zij hebben gegeven ook echt klopt. Meer waarde moeten we er wat mij betreft ook niet aan... lees verder


UWV wel of geen "waardeloze" club

Door Gerard van der Lit op 17/01/2014

In het AD stond een stukje van Bob Duindam over Woerden werkt. Daarin hekelde hij de medewerking van het UWV en had daar ook een uitgesproken mening over, “een waardeloze club”. Dit leidde tot veel commotie. Is zijn opmerking nu wel of... lees verder


Niet schrikken aan de keukentafel

Door Coby Franken op 05/01/2014

Het is niet mis wat er staat te gebeuren, en het is wel de hoofdreden om mij kandidaat te stellen als gemeenteraadslid voor Progressief Woerden voor de komende periode. Wij willen niet dat u straks schrikt van die ambtenaar aan uw... lees verder


Energie opdoen bij Sleutelclub Kamerik

Door Marieke van Noort op 05/01/2014

In de Woerdense Courant las ik een klein berichtje: Sleutelclub Kamerik kondigde zijn nieuwjaarsreceptie aan. Met alle goede verhalen die ik al had gehoord over deze club bij het laatste dorpsplatform en van onze wethouder Yolan, moest... lees verder


Raadsverkiezingen en wat daarna?

Door Wim van Geelen op 02/01/2014

Op 19 maart a.s. wordt de nieuwe Raad van Woerden gekozen. Nu 29, straks 31 raadsleden. Woerden is groter gegroeid vandaar. De Grondwet wil dat de Raad het hoogste orgaan van de gemeente is. Maar hebben de raadsleden ook dat idee?... lees verder


Mandelastraat, -plein en -hof in het Staatsliedenkwartier Woerden.

Door Wim van Geelen op 10/12/2013

De dag voordat in een stadion in Johannesburg oud-president Mandela wordt herdacht opperde Sterk Woerden voorman Elias Bom een straat of plein in Woerden naar hem te vernoemen. Op de dag van de officiële herdenking zelve was in het... lees verder


Leraar verdient betere bijscholing

Door Loes Ypma op 28/11/2013

Op mijn verzoek gaat minister Jet Bussemaker een lerarenpanel over bijscholing organiseren. Hierbij kunnen docenten bijvoorbeeld aangeven wat ze nodig hebben om nog beter in hun vak te worden. Wat de PvdA betreft zou zo’n panel een... lees verder


Veranderingen in Werk en Inkomen - Impressie van een inwonersbijeenkomst

Door Coby Franken op 27/11/2013

Maandagavond 25 november. De aula van de Willem Alexanderschool loopt vol met uitkeringsgerechtigden, WSW-ers, Wajongers, cliënten van de dagbesteding, bezorgde ouders en betrokken burgers. Als kandidaat gemeenteraadslid voor... lees verder


Nieuwe politiek – nieuwe politici

Door Marieke van Noort op 18/11/2013

Veel mensen reageerden verrast toen onze nieuwe kandidatenlijst werd gepresenteerd. Ja, Progressief Woerden heeft een vrijwel geheel nieuwe groep mensen die staat te trappelen om na de verkiezingen nieuwe politiek te gaan bedrijven. We... lees verder