Progressief Woerden krijgt twee nieuwe fractieassistenten en Hendrie van Assem (IB) een K.O.

24/09/2010 - Terwijl het buiten donderde en bliksemde werd de Raad van Woerden geconfronteerd met de nieuwe begroting. Bezuinigen is het al wat de klok slaat en dan lukt het 2011 nog met een bescheiden te verwachten overschot af te sluiten. Tot zo ver het goede nieuws.
Maar wat daarna? Wat had het begrotingskoffertje dat wethouder Bob “de bouwer” Duindam in navolging van Jan Kees de Jager had meegenomen de raadszaal in te bieden?

Weinig vreugdevols, dat staat vast. In de periode na 2011 moet als gevolg van Haagse bezuinigingen,  een bedrag van € 3.5 miljoen oplopend tot mogelijk € 10.5 miljoen. Dat is 12.5% van het gemeentelijk budget.
Het door Bob geïntroduceerde motto “een slanke overheid, een sterke samenleving” laat zien waar er pijn geleden gaat worden. Dat gebeurt in ieder geval bij de gemeente, want het Stadhuis krijgt minder werkplekken. Maar dat is ook in de samenleving het geval. Leges en parkeertarieven gaan omhoog, het onderhoud van het groen wordt versoberd, subsidies gaan omlaag en de grote culturele instellingen als daar zijn Het Klooster, het Stadsmuseum, en de bibliotheek zullen de broekriem moeten aanhalen.
De begroting wordt op donderdag 14 oktober a.s. in een gezamenlijke vergadering van de commissies Welzijn, Ruimte en Middelen besproken. Dit ter voorbereiding op de raadsbehandeling van de begroting in de Raad van 28 oktober .
 
Op de agenda van de raadsvergadering die na de presentatie van de begroting werd gehouden stonden twee belangrijke punten, de voor Progressief Woerden belangrijke installatie van twee fractieassistenten en het afscheid van de voormalige en langjarige voorman van Inwonersbelangen, Hendrie van Assem.
 
Het eerste van de twee raadsvoorstellen behelsde het voorstel om als gemeente in te stemmen met het regionaliseren van de brandweer. Niemand in de raad was tevreden daarmee met de burgemeester voorop. De gemeente staat voor het blok. Voldongen feiten. Het Rijk wil het en dan moeten de gemeenten maar mee. De beroepsbrandweer komt verder op afstand van de gemeente te staan. Voor de vrijwilligers in Zegveld, Harmelen, Kamerik en Woerden heeft dit voorstel vooralsnog geen consequenties.
Het tweede voorstel had betrekking op het afvalbrengstation. Dat moet vernieuwd worden, omdat het huidige station niet meer voldoet aan allerlei milieu- en ARBO-regels. De oppositie Inwonersbelangen en het CDA hadden de handen ineen geslagen en kwamen met een amendement en een motie, ingediend door de vorige afvalwethouder, Wim Groeneweg. Sjiek is het niet dat een afgevallen wethouder als raadslid tegen zijn opvolger in krijt treedt. Het CDA heeft daar echter voor gekozen, dus dat is een feit. Wim wilde het aanbestedingsvoordeel teruggegeven aan de burgers door de afvalstoffenheffing per huishouden met € 15 te verlagen. PW fractievoorzitter Rinus Tersteeg vond dat Sinterklaasgedoe, vooruitlopend op de behandeling van de gemeentebegroting, maar niks. De andere fracties vonden dat ook en dus konden Wim en Elias motie en amendement deponeren bij het grof vuil.
 
Alian de Jong en Liane den Haan werden na het afleggen van de belofte fractieassistent van Progressief Woerden. Met Frans Gottmer, die al eerder geïnstalleerd was, is het trio nu compleet. Vanaf dit moment bestaat de fractie uit 8 personen.
 
De raadsvergadering werd afgesloten met het afscheid van Hendrie van Assem. Hendrie zit al vanaf het begin van de jaren negentig in de gemeentepolitiek. Zijn eerste 4 jaar als raadslid voor de VVD in Harmelen. Daarna begon hij voor zichzelf met Inwonersbelangen en dat is bepaald niet onsuccesvol geweest. Hans Schmidt roemde de inzet en de betrokkenheid van Hendrie en meldde dat Hare Majesteit het, ondanks drukte in verband met de formatieperikelen en de Troonrede, had behaagd om Hendrie lid te maken van de Orde van Oranje Nassau. Hendrie was duidelijk onder de indruk van dit koninklijke gebaar. Verdiend vond ook de fractie van Progressief Woerden die met een bloemenhulde kwam voor hem en zijn vrouw.
 
Het laatste woord was, hoe kan het ook anders, voor Hendrie, die nog even terugkeek op zijn successen, geen windmolens, weg met de tolpoortjes bij Harmelen, Bijleveld behouden enz.
Hij ging ook niet voorbij aan de reden van zijn afscheid, het misgelopen wethouderschap, herinnerde nog even aan de 600 voorkeursstemmen die hij had gehad om te eindigen met een waarschuwend woord voor de Raad. Hendrie vindt dat er verruwing aan het optreden is wat de omgangsvormen in de Raad betreft. Die ontwikkeling moet worden gekeerd en dat zal het debat in de Raad dan en goede komen. Dat Hendrie daar niet meer aan zal deelnemen aan die debatten mag duidelijk zijn. Hij nam immers afscheid. Voor goed.
 
 
 
 
 

Deel dit artikel


Velden gemarkeerd met * zijn verplicht om in te vullen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.


Nieuwsoverzicht