Knoop doorgehakt over locaties (sociale) woningbouw

31/03/2017 - De gemeenteraadsvergadering van 30 maart ging bijna geheel over de versnelling van het bouwen van woningen. Progressief Woerden zette alles op alles om de wachttijden voor sociale huurwoningen zo snel mogelijk te verkorten, èn vluchtelingen snel fatsoenlijk te huisvesten. Dat is niet helemaal gelukt, maar er zijn ook lichtpuntjes.

Het voorstel van het college was om op vier locaties zo snel mogelijk te gaan bouwen: op de Mauritshof in Harmelen en op de Jan Steenstraat in het Schilderskwartier (beide locaties: particuliere huur en goedkope koop om zo de doorstroming vanuit sociale woningen op gang te brengen), het ontwikkelen van Snellerpoort en het ontwikkelen van de bleek 1 (eerst tijdelijke woningen op de huidige parkeerplaats en vervolgens volwaardige woningen in het kantoorpand).
Daarnaast stelde het college voor om de doelstelling voor het opnemen van vluchtelingen bij te stellen van 400 personen naar 300 personen tot en met 2017. Er waren 3 wijzigingsvoorstellen ingediend: 

  • Het loslaten van een eigen gemeentelijke doelstelling voor het huisvesten van vluchtelingen, anders dan de verplichte verdeling vanuit het rijk (door CDA, Inwonersbelangen, VVD, Lijst van der Does en Sterk Woerden)
  • Het afzien van de ontwikkeling van de Bleek 1 (door CDA, Inwonersbelangen, VVD en Lijst van der Does)
  • Het realiseren van het Ouden Huis op de Jan Steenstraat, in plaats van de particuliere huur en goedkope koop (door Lijst van der Does, Inwonersbelangen en Progressief Woerden)

Bijstellen ambitie huisvesting vluchtelingen

Progressief Woerden heeft altijd gewild dat Woerden een goede bijdrage levert aan de snelle huisvesting van vluchtelingen die een status hebben gekregen. Deze mensen blijven vaak lang in een AZC, terwijl de mogelijkheden tot integratie veel beter zijn als zij normaal gehuisvest worden in de gemeenschap waar zij zullen blijven. 
De stadspoort (in het voormalig RPCW) is ontwikkeld om 50 mensen een plekje te geven. Maar de kamers zijn te klein om een woning te noemen, en de afgelegen plek maakt integratie niet makkelijk. Het is de bedoeling dat mensen vanuit de stadspoort snel doorstromen naar een normale woning. Dat geeft natuurlijk extra druk op de sociale woningmarkt, maar te lang in de stadspoort wonen vinden wij niet humaan. Zo gaan we ook niet om met onze andere inwoners. 
De bijstelling van de ambitie voor het aantal vluchtelingen die het college voorstelt was een reële: het blijkt echt lastig goede, snel te realiseren, locaties te vinden, en bovendien is de vluchtelingenstroom buiten onze invloed fors teruggelopen. De grote noodzaak van het ontlasten van overvolle AZC's is er dus af. 
Maar het geheel loslaten van een eigen ambitie vindt Progressief Woerden niet verstandig en ook niet nodig. Vanaf begin 2016 zijn er al 160 vluchtelingen gehuisvest. Als de mensen die in de stadspoort wonen met gezinshereniging doorstromen, komen daar nog 135 personen bij. Dat maakt dat Woerden al bijna op de ambitie zit. De druk houden op het herhuisvesten van de mensen in de stadspoort vinden wij om humane redenen een hele goede. De meerderheid van de raad koos echter anders, de ambitie is losgelaten. 

De bleek 1

Om de lasten van het huisvesten van vluchtelingen niet op het bordje van reguliere woningszoekende Woerdenaren te leggen, is het snel realiseren van extra sociale huurwoningen nodig. Sowieso vindt Progressief Woerden de lange wachttijden op sociale huurwoningen onacceptabel. De voorstellen voor het verkorten van de wachttijd lopen de afgelopen jaren als een rode draad door onze bijdragen in de gemeenteraad. Met de ontwikkeling van extra woningen zagen we kansen om èn de huisvesting van vluchtelingen te regelen, èn de lange wachttijd terug te dringen. 
Hoewel de Bleek 1 geen toplocatie is om te gaan wonen zolang Middelland niet verder ontwikkeld is als woongebied, denken wij dat de tijdelijke woningen daar snel verlichting kunnen bieden aan mensen die echt heel hard een woning nodig hebben. Bijvoorbeeld voor mensen die na een scheiding nog steeds bij hun ex-partner wonen, of jongeren die veel te lang thuis blijven omdat ze geen woning kunnen krijgen. En het vooruitzicht is dat de omgeving van deze woningen steeds beter wordt, omdat de intentie van de gemeente is om het hele gebied verder te ontwikkelen als woonwijk. 
Na een goed debat hebben de indieners het wijzigingsvoorstel veranderd, waardoor toch begonnen kan worden met de ontwikkelingen van de Bleek 1. Door het wijzigingsvoorstel krijgen de indieners een extra escape, voor als de ontwikkeling van de Bleek 1 niet past in de rest van de plannen van Middelland. Hoewel volgens Progressief Woerden het originele voorstel van het college beter was, staat dit aangenomen voorstel gelukkig niks in de weg om snel tot extra sociale huurwoningen te komen. 

Jan Steenstraat

Al langere tijd is een sociaal ondernemer op zoek naar een locatie in Woerden om hun innovatieve concept het Ouden Huis te realiseren. In het Ouden Huis kunnen 24 senioren wonen die recht hebben op sociale huur, vanaf het moment dat ze een lichte zorgvraag hebben, voor de rest van hun leven. Het maakt niet uit hoe intensief de zorg in de loop van de tijd wordt. De ondernemers hebben de behoefte naar zo'n woonvorm onderzocht, en die blijkt zeer groot. Uit hun onderzoek bleek bovendien dat de locatie Jan Steenstraat zeer geschikt zou zijn om deze woonvorm te realiseren. Het realiseren van het Ouden Huis zou bovendien betekenen dat er op ongeveer 12 andere plekken in de stad sociale huurwoningen vrijkomen, omdat senioren die woningen achter laten als ze in het Ouden Huis gaan wonen. Lijst van der Does stelde het voorstel op om het Ouden Huis op de Jan Steenstraat mogelijk te maken. Progressief Woerden sloot zich daarbij aan en voegde aan het voorstel toe dat alleen die 12 plekken afgetrokken mochten worden van de bouwdoelstelling voor sociale woningbouw. 
Andere partijen vonden de bouw van het Ouden Huis te traag gaan voor de snelle realisatie van nieuwe woningen, en wilden bovendien geen nieuwe sociale huur (ook niet in de vorm van het Ouden Huis) in het schilderskwartier. Het voorstel werd daarom verworpen. Maar alle partijen, en ook de wethouder, spraken uit snel te willen komen tot een andere locatie voor het Ouden Huis. Dat is dus het lichtpuntje: er gaat hoe dan ook een Ouden Huis komen voor de senioren die hier graag zouden willen wonen. 

Al met al is niet helemaal de koers gevaren die Progressief Woerden voor ogen had maar is er ook geen halt toegeroepen aan de doelstelling van het terugdringen van de wachtlijst voor sociale huur, en een menswaardige huisvesting van vluchtelingen. Progressief Woerden kan gematigd tevreden zijn. 

Deel dit artikel


Velden gemarkeerd met * zijn verplicht om in te vullen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.


Nieuwsoverzicht