Kandidatenlijst 2018

Op 9 oktober 2017 is de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Deze mensen gaan het verschil maken!

Marieke van Noort

Lijsttrekker

Marieke maakt zich als lijsttrekker van Progressief Woerden sterk voor de nieuwe politiek: open, eerlijk en dicht bij de Woerdenaren. Politiek binnen, maar vooral buiten het stadhuis: op straat, in de wijken, in de mooie dorpen en in Woerdens bruisende binnenstad. Haar kennis ligt van oorsprong vooral bij zorg, welzijn en wijkontwikkeling. Als fractievoorzitter heeft ze dit afgelopen 4 jaar uitgebreid naar andere onderwerpen, maar haar passie voor mensen zal altijd zichtbaar blijven. Marieke is overdag sociaal zelfstandig ondernemer. Haar motto: op weg naar een samenleving waar iedereen welkom is en mee kan doen. Marieke leeft met haar zoon in de binnenstad van Woerden.

Neem contact op via e-mail


Jelmer Vierstra

Kandidaat #2

Jelmer Vierstra is van huis uit bioloog, vader van twee dochters en geboren en getogen Woerdenaar. In het dagelijks leven houdt hij zich bij Natuur en Milieu bezig met duurzaamheid, vooral waar het voedsel betreft. Zijn hart ligt ook bij maatschappelijk verantwoord ondernemen: bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek brengen om maatschappelijke opgaven op te lossen. In de gemeenteraad wil hij zich inspannen om het stadhuis in gesprek te brengen met het Woerdense bedrijfsleven, de vrijwilligersorganisaties en de wijkplatforms. Daarnaast maakt hij zich hard voor een gezonde woningmarkt, met woonruimte voor iedere portemonee en zo duurzaam mogelijk. 

Neem contact op via e-mail


Coby Franken

Kandidaat #3

Voor Coby gaat het om een eerlijke wereld, sociaal, kleurrijk, waar ieder telt en zichzelf kan zijn. Jong, oud, zwart, wit, homo, lesbo, anders denken, andere mogelijkheden. Het andere geluid. Dat moet ook gehoord worden. Politiek is voor Coby hoe we met elkaar omgaan hier. Politiek lijkt echter voor heel veel van ons veel te ver af geraakt van onze levens in plaats van dat het levend is. Daarom organiseert Coby themacafes, gaat de straat op en is actief op social media. Coby wil graag ìn de raad om zich te kunnen bemoeien met de besluitvorming, over zorg, over participatie en over groene onderwerpen. Er zijn zoveel zaken om haar tanden in te zetten, en ze wil ook in de raad haar tanden laten zien. En reken maar dat Coby als raadslid veel van zich laat horen. Coby is medezeggenschapstrainer en woont met haar vrouw in het Staatsliedenkwartier.

Neem contact op via e-mail


Marguerite Boersma

Kandidaat #4

Marguerite is een nieuw gezicht in de fractie. Als inwoner van Harmelen zet zij de kernen van Woerden iets meer op de kaart. Zij neemt een flinke dosis werk- en levenservaring mee. Daarnaast heeft zij zich altijd actief ingezet in het verenigingsleven in Harmelen. Zowel op het gebied van jongeren, sport, kinderopvang en tuinieren. Marguerite is van aanpakken. Kan er iets beter, dan moet je niet roepen hoe het anders moet, maar daar zelf ook iets voor doen. Met optimisme en energie wil zij een bijdrage leveren aan een gemeente waar het voor iedereen goed wonen is

Neem contact op via e-mail


Guus van Bork

Kandidaat #5

Guus wil dat Woerden op een eigenwijze manier de omslag maakt naar een duurzame en sociale samenleving, waarin alle mensen thuis zijn en zich in vrijheid ontwikkelen. Guus is inspirerend, motiverend en creatief. Hij is zelfstandig ondernemer en werkt met gemeenten, zorg en welzijn aan de ontwikkeling van vakmanschap van professionals. Het doel: iedereen doet mee en ieders talent wordt gezien. Democratie betekent voor Guus de handen uit de mouwen steken en aan de slag: minder partijpolitiek, meer problemen oplossen. In Woerden maakt hij zich sterk voor duurzaamheid, ondernemerschap, economie, werk en inkomen.

Neem contact op via e-mail


Anne Berkheij

Kandidaat #6

"in Woerden heb ik schitterende mensen ontmoet, daar ben ik graag een onderdeel van" – je zou Anne verliefd op Woerden kunnen noemen. Dit Woerden deelt Anne graag op straat, in de verenigingen, en met alle families. Anne wil volksvertegenwoordiger zijn vanuit de ambitie om iedereen zijn eigen leven te laten leiden. Dat vraagt een omdenken die Anne kundig beheerst: niet denken vanuit Woerdenaren die de weg kennen, maar de weg aanvullen voor Woerdenaren die hem niet kennen. Anne luistert naar Woerdenaren, en vertaalt dit naar een eerlijk en open verhaal. Alleen samen maken we samen een Woerden die schitterend is voor iedereen. 

Neem contact op via e-mail


Jelle IJpma

Kandidaat #7

Jelle maakt zich zorgen. Veel partijen in Woerden willen vooral lekker hard door het Groene Hart, randwegen aanleggen. En ook in het groenonderhoud willen ze investeren. Maar die partijen willen dat betalen door bezuinigingen op het Sociale Domein. Ferm Werk, de sociale werkvoorziening, zou zich vooral moeten richten op mensen die snel aan het werk kunnen, dat levert de gemeente geld op. Op garantiebanen, beschut werk, dagbesteding, dat kost geld, daar moeten we maar op bezuinigen. JeugdGGZ, zorg voor probleemkinderen op de scholen, dat zou allemaal goedkoper moeten. Alles reserveren voor meer wegen? Daar wordt Jelle boos over.

Neem contact op via e-mail


Alian de Jong

Kandidaat #8

Alian was lang actief in de fractie, maar kiest nu voor haar werk als beleidsmedewerker Jeugd in Den Bosch en haar gezin. We kunnen haar kennis over jeugdzorg en onderwijs altijd blijven aanspreken. 


Leonard Feis

Kandidaat #9

Leonard is secretaris van het bestuur van Progressief Woerden en als adviseur actief bij de landelijke overheid. De nieuwe fractie kan altijd op zijn meedenken rekenen!


Jeanette van Dongen

Kandidaat #10

Jeanette is in het verleden heel actief geweest voor GroenLinks in de gemeente- en provinciale politiek. Naast haar werk is ze gespreksleider bij politiek café Ruiten Troef. 


Paul Langbroek

Kandidaat #11

Paul is naast actief lid van Progressief Woerden betrokken bij het calillon van de Petruskerk. Je komt hem zeker tegen als Progressief Woerden de straat op gaat!


Saphira Metekohy

Kandidaat #12

Saphira bezoekt regelmatig de fractie, vooral als het sociaal beleid op de agenda staat. Want als ervaringsdeskundige heeft zij dan veel mee te geven aan de fractie. 


Sven Pluimers

Kandidaat #13

Sven is een specialist op het gebied van social media en helpt de fractie daarmee. Hij volgt de fractie en zet zich in voor inclusie en zeggenschap van mensen met een verstandelijke beperking. 


Rinus Tersteeg

Kandidaat #14

Rinus is voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ferm Werk, maar ook oud-fractievoorzitter van Progressief Woerden. We kunnen zijn steun goed gebruiken.


Julia van Winden

Kandidaat #15

Julia is bestuurslid van Progressief Woerden en inhoudelijk betrokken bij duurzaamheid. We kunnen haar advies in de fractie goed gebruiken. 


Floris van Elzakker

Kandidaat #16

Vers in Woerden maar vol ervaring met het Progressief Akkoord in Montfoort wil Floris zijn steun betuigen aan deze lijst. 


Paul Glissenaar

Kandidaat #17

Paul is als voorzitter van Progressief Woerden zeer belangrijk voor de partij. In die rol is hij zeer betrokken bij de fractie. Hij staat voor een goede progressieve samenwerking. 


Frans van Bork

Kandidaat #18

Frans maakt deel uit van het bestuur van hat waterschap en is bestuursadviseur Europese Zaken bij de gemeente Den Haag.  Je komt hem zeker tegen als we de straat op gaan.


Yolan Koster

Kandidaat #19

Yolan is sinds september 2012 onze wethouder maar zij wil dit werk na de verkiezingen niet meer voortzetten. Deze powervrouw heeft het huidige sociale beleid in Woerden vormgegeven en daar zijn we trots op!


Loes Ypma

Kandidaat #20

Loes was al vanaf haar 14e politiek actief, in de Jonge Socialisten, de Woerdense raad, als wethouder en tot dit voorjaar als Tweede Kamerlid. Nu is zij voorzitter van een grote onderwijskoepel en duwt zij van harte onze lijst.