Cultuur in Woerden

18 mei 2020

De fractie van Progressief Woerden wil graag ook buiten het stadhuis actief en zichtbaar zijn. Daarom vergaderen we 1 keer per maand buiten de deur en zoeken daarvoor steeds een plek bij een maatschappelijke organisatie of een initiatief waarmee we dan ook meteen kennis kunnen maken. Dat doen we in principe steeds op een tweede of derde maandag van de maand.
Op 18 mei gaan we naar Galerie Van Slagmaat voor een kennismaking met het Cultuurplatform

Het Cultuur Platform Woerden stimuleert, ondersteunt en verbindt cultuurmakers en cultuurbelevers in Woerden. We brengen beoefenaars van verschillende kunstvormen met elkaar in contact en bevorderen onderlinge samenwerking. Daarnaast ondersteunt het Cultuur Platform initiatiefnemers van culturele projecten en evenementen financieel via het Loket Culturele Zaken.

Woerden kent vele culturele initiatieven en evenementen: Akoestival, Kunstpark, Havendagen, Shantyfestival, Straattheaterfestival, Promsconcert, Popronde Woerden - om er een paar te noemen. Het Cultuur Platform ondersteunt veel van deze initiatieven financieel. Ook kleinere of minder bekende initiatieven worden gesteund. Van het Christelijk Oratoriumkoor tot een Molukse musical, van een fotoproject met schoolkinderen tot het fotografencaf√© voor volwassenen, van schilderkunst tot nieuwe media. Verder krijgen kunst- en cultuurliefhebbers de gelegenheid elkaar te ontmoeten: tijdens Cultuurcaf√©'s of in het jaarlijkse Kunstpark.

Het is vanaf 20.00 uur.

Iedereen welkom. Wel graag even aanmelden bij cobyfranken@progressiefwoerden.nl


Deel dit artikel


Volledige agenda