Programma Progressief Woerden

Het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014, is de komende tijd de leidraad voor de fractie: 

Progressief Woerden is sociaal

De mensen staan centraal bij Progressief Woerden. Ieder mens is anders en iedereen telt mee.

Ons uitgangspunt is werken vanuit de eigen kracht, het maken van eigen keuzes en het versterken van het sociale netwerk.
Samen zorgen we ervoor dat niemand buiten de boot valt, daarbij ondersteund door thuiszorg in de buurt, kleine buurtzorgteams en voldoende voorzieningen dichtbij. Zo worden problemen vroeg gesignaleerd en voorkomen we dat ze groter worden.
Er is een stevig vangnet voor als het echt nodig is. Om betere zorg te kunnen leveren bij complexe problemen werken we met 1 plan, 1 budget, 1 regisseur voor alle zorg en welzijn per gezin of thuissituatie.
Woerden zorgt dat er voldoende betaalbare woningen zijn voor starters en voor mensen die in een andere fase van hun leven terecht komen.

Progressief Woerden is duurzaam

We willen dat onze kinderen en kleinkinderen kunnen opgroeien en leven op een gezonde aarde. Daar gaan wij dus op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier mee om.

Woerden gaat voor duurzame mobiliteit: fietsen, goed openbaar vervoer en schone auto’s krijgen ruim baan.
Woerden stimuleert duurzaam (ver)bouwen: betere isolatie, zonnepanelen en warmte-koude opslag zorgen voor werkgelegenheid en duurzaamheid.
Progressief Woerden wil bedrijven stimuleren om een bijdrage te leveren aan de samenleving, door maatschappelijke initiatieven te belonen.
De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld met energiezuinige maatregelen, optimale afvalscheiding en het duurzaam inkopen van diensten en producten.

Progressief Woerden is samen sterk

Progressief Woerden gelooft in een sterke samenleving waarin mensen, organisaties en bedrijven samen met de gemeente optrekken.

Wij willen graag dat u, burgers, bedrijven en instellingen, met ons meedenkt en meedoet bij het aanpakken en oplossen van problemen.
Als u een goed idee heeft om uw buurt te verbeteren, dan willen we u daar zonder veel regels en met een bescheiden budget de ruimte voor bieden.
Werken betekent niet alleen een inkomen, maar ook meedoen in onze maatschappij. Als er geen betaald werk in het vooruitzicht is, bieden we u mogelijkheden om op een andere manier bij te dragen aan de samenleving.
​We zetten ons in voor behoud en verdere ontwikkeling van duurzame werkgelegenheid in het Groene Hart, met lokale producten en recreatie een gezonde middenstand in binnenstad en kernen en genoeg banen in de maakindustrie.

Sociaal, duurzaam en samen sterk.
Het groene hart op de goede plaats!


Download het hele verkiezingsprogramma

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

@ProWoerden op Twitter